Mine behandlinger

30 års samlet erfaring og ekspertise

Anbjørgs terapi

Eg møter deg også med nysgjerrigheit, interesse og empati. Eg møter deg også med kunnskap og erfaring.


Bindevevsbehandlinga foregår på benk, uten olje eller bruk av hjelpemiddel. Med lette hand– og fingergrep
over deler av kroppen er fokuset på å gjøre det mest hensiktsmessig og naturleg.
I behandlinga er

bowenteknikken sentral. Min arbeidsform er kunnskaps- og erfaringsbasert der intuisjon og terapeutens kreativitet kombineres med utdanning og erfaring innenfor konservativ medisin. Samlet gjer det meg ei unik kompetanse for å hjelpe deg med dine plager. Det sentrale og det perifere nervesysten er eit spennende og intrikat system. I dag er det et større fokus på kunnskap om nerver og fascia, noe eg drar nytte av i møte med dine utfordringer. Eg held meg oppdatert, slik at du skal føle deg trygg. Behandlinga fører til roligere pust som igjen frigjer spenning. Resultatet er at bindevevet får bedre blodsirkulasjon og drenering.  Når spenning slepp tak får me også større grad av bevegelsesfriheit, og kroppen vil opplevast meir balansert.

Veiledning

Livsveiledning
Veiledning/samtale for deg som vil videre, men står fast i dine livsmønster du ikkje er fornøygd med.  Ved hjelp av veiledningsteknikker kan du få hjelp til å sjå situasjonen frå nye sider og det kan utviklast nye og meir hensiktsmessige mønster for livet sine dynamiske utfordringer

 

Refleksjonsgrupper
Eg tilbyr refleksjon og veiledning i grupper, og har lang erfaring frå SUS med dette. Dette kan vere aktuelt for alle typer bedrifter. Ein arbeidsplass skal ta vare på sine tilsette og gje dei anledning til å dele erfaringer. Dette er nyttig for
å akseptere ulikheiter og sjå nye handlingsmønster. Gruppa får anledning til å utvikle seg ilag og bedrifta kan verte meir handlekraftig og produktiv.


Ta kontakt for eventuell avtale og pris.

Bowenterapi

Denne behandlingen er både skånsom
og avslappende av bindevevet og stimulerer blod-lymfe-og nervesystem.  Du vil oppleve mindre spenning i det smertefulle området
og vil få ein meir avslappa kropp, både fysisk
og mentalt. 


Bindevevsteknikken reduserer spenning i vev og muskulatur. Det påvirker også på eit djupere plan og katalyserer vår naturlige helingsevne. Behandlingen utføres ved hjelp av rolige og enkle bevegelser over muskler, sener og leddbånd. Det stimulerer nervesystemet til å slappe av ved hjelp av skånsom jobbing med bindevevet, og ingen manipulering eller justering av hardt vev. Ved å jobbe med kroppen på denne måten stimuleres den til å helbrede seg sjølv.  Det stimulerer blodsirkulering og lymfedrenering og det stramme løsner og små justeringer i muskler og skjelett kan skje. Flere klienter opplever umiddelbar bedring. Andre opplever bedring etter eit par dager. To til fire behandlinger kan ofte vere nok til endring.  Kroniske forhold kan trenge fleire behandlinger, og reagerer også seinere med sine justeringer.

Fascia

Bindevev (fascia).  Det ligg i ordet – vev som binder oss samen. Det omsluttar muskler, organ og har forbindelsar til alle strukturar.  Når den er sunn og i balanse har den ei bølga form, og den kan strekkjast og bevegast uten særlig restriksjoner.


Når me opplever fysisk eller emosjonell påkjenning, vert operert, får inflammasjon etc misser bindevevet litt av elastisiteten.  Det kan opplevast stramt, hardt og samtidig bygge seg opp spenning i vev og musklulatur. Ved traume, som f.eks kirurgi eller feil arbeidsstilling hoper det seg gjerne opp negativ påvirkning på kroppen. Spenning i bindevev og muskulatur vil kunne påverke kroppens funksjon og korleis den vert opplevd. Symptom som smerter, hodepine, og nedsett bevegelegheit dukker opp. Det vert ein vond spiral på pust, balanse og bevegelse. Dette kan igjen påverke tanker, følelser og erfaringsmønster, ja heile oss.  Her kan eg hjelpe og dette er spennende å arbeide med.